Begroting 2021

Taakvelden

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

In 2021 richten we ons vooral op:

De transformatie van de maatschappelijke opvang en het voorkomen van dak- en thuisloosheid in samenwerking met de Regiogemeenten.

De evaluatie van het Regieteam+ en daaruit volgende verbetermaatregelen, zoals de positionering van het Regieteam+ in de nieuwe samenwerkingsketen van de maatschappelijke opvang.

Samen met de regiogemeenten werken we aan de voorbereiding van de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de contractering van Beschermd Wonen per 1 januari 2022.

De ontwikkelingen rondom de Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein (WAMS).

Monitoren van de nieuwe werkwijze in de basis- en maatwerkvoorziening van de maatschappelijke opvang.

Inzicht krijgen en acteren op gevolgen coronacrisis.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44