Begroting 2021

Bijlagen

8. Investeringen

Krediet

Realisatie t/m 2019

Planning 2020

Planning 2021

Planning 2022 en verder

Bedragen x € 1.000

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Biomassacentrale Meerhoven

9.863

6.609

7.625

4.887

800

545

420

394

1.018

783

Chinees paviljoen

1.829

1.829

-

-

1.600

1.600

229

229

-

-

Dierenopvang

5.543

-

303

-

750

-

4.490

-

-

-

IJssportcentrum

2.587

13

21

-

241

11

297

-

2.028

2

Indoor Sportcentrum

2.706

449

508

89

270

46

40

7

1.889

307

Muziekgebouw

1.395

-

-

-

383

-

180

-

832

-

Ottenbad

6.611

980

217

30

1.420

253

2.060

359

2.914

338

Parktheater

3.908

-

322

-

1.264

-

648

-

1.674

-

Sporthallen

3.414

468

-

-

229

43

895

84

2.290

341

SV gem vastgoed

4.226

-

-

-

4.226

-

-

-

-

-

SVGG accommodaties

1.140

159

659

94

481

65

-

-

-

-

SVGG Designhuis

2.292

-

-

-

-

-

400

-

1.892

-

SVGG gebouwoverstijgend

5.559

-

275

-

612

-

1.859

-

2.813

-

SVGG Mercado

3.873

-

-

-

-

-

2.444

-

1.429

-

SVGG NRE

1.089

-

9

-

40

-

325

-

715

-

SVGG Stadhuis

4.746

-

2.183

-

2.563

-

-

-

-

-

SVGG zonnepanelen

3.189

361

-

-

3.189

361

-

-

-

-

Tongelreep

28.471

4.302

416

15

7.986

650

4.118

2.368

15.951

1.269

Van Abbemuseum

1.050

-

85

-

232

-

442

-

291

-

Vrije tijdsaccommodatie

3.749

-

29

-

1.444

-

1.188

-

1.088

-

Investeringen < 1 miljoen

11.496

613

128

1

3.603

456

3.264

9

4.500

147

Gemeentelijk vastgoed

108.735

15.783

12.778

5.116

31.334

4.029

23.299

3.450

41.324

3.188

GRP

82.672

74.386

1.241

123

18.205

17.564

18.849

17.295

44.377

39.403

Cameratoezicht

1.774

-

493

-

350

-

-

-

931

-

Netwerkcomponenten

2.358

-

-

-

403

-

629

-

1.326

-

Servercomponenten

1.545

-

-

-

-

-

-

-

1.545

-

Software

5.321

-

479

-

1.807

-

759

-

2.276

-

Werkplekinrichting

7.476

-

162

-

3.344

-

588

-

3.382

-

Investeringen < 1 miljoen

3.510

26

56

-

936

26

1.538

-

980

-

ICT-voorzieningen

21.984

26

1.190

-

6.840

26

3.514

-

10.440

-

BS De Korenaar

4.849

-

4.266

-

583

-

-

-

-

-

BS De Troubadour

2.640

-

2.366

-

274

-

-

-

-

-

BS De Wegwijzer

3.650

-

3.300

-

305

-

-

-

45

-

BS Gunterslaer

4.045

-

60

-

1.200

-

2.785

-

-

-

Christiaan Huygens college

17.727

-

45

-

840

-

5.000

-

11.842

-

BS de Achtbaan

2.800

-

215

-

-

-

771

-

1.813

-

Lorentz Casimir lyceum

19.915

-

-

-

-

-

500

-

19.415

-

Novaliscollege

2.787

-

-

-

1.037

-

1.750

-

-

-

SCE Henegouwenlaan

22.933

-

2

-

3.531

-

15.000

-

4.400

-

Schoolgebouwen leegstaand, wissel

18.492

-

1.492

-

12.962

-

4.019

-

20

-

Spilcentrum Normandiëln

1.399

-

-

-

-

-

-

-

1.399

-

Spilcentrum weegschaalstraat

5.488

-

-

-

140

-

2.612

-

2.737

-

St Joris college

28.152

-

-

-

-

-

5.500

-

22.652

-

Van Maerlant lyceum

20.975

-

-

-

-

-

250

-

20.725

-

Investeringen < 1 miljoen

2.956

-

462

-

1.543

-

450

-

501

-

Investeringen huisvesting onderwijs

158.807

-

12.208

-

22.415

-

38.636

-

85.548

-

Beatrixkanaal

13.685

13.685

13.567

13.567

-

-

-

-

118

118

Gladheidsbestrijding

1.200

-

172

-

228

-

200

-

600

-

Parkeren

2.049

-

319

-

300

-

300

-

1.130

-

Speeltuinen

1.051

-

115

-

256

-

170

-

510

-

Werkplekinrichting

2.520

-

135

-

2.335

-

-

-

50

-

Investeringen < 1 miljoen

3.097

126

451

-

1.086

89

231

8

1.329

28

Overige vervangingsinvesteringen

23.601

13.811

14.758

13.567

4.205

89

901

8

3.737

147

SPP Eindhoven Noord

3.423

308

18

1

755

57

813

11

1.837

240

spp Genneper parken

3.299

285

-

-

332

11

393

-

2.574

274

SPP Genneper parken EVV

1.399

233

-

-

45

-

11

-

1.343

233

Wijksportparken

8.871

934

109

4

1.512

55

1.116

48

6.134

827

Investeringen < 1 miljoen

226

53

-

-

142

34

16

3

68

16

Sportparken

17.218

1.813

127

5

2.786

157

2.349

61

11.956

1.590

Strategische verwervingen

53.340

-

-

-

12.500

-

12.500

-

28.340

-

Totaal bestaande investeringen EN

466.357

105.819

42.303

18.812

98.283

21.865

100.048

20.815

225.723

44.327

.

Krediet

Realisatie t/m 2019

Planning 2020

Planning 2021

Planning 2022 en verder

Bedragen x € 1.000

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Bomen (MN)

1.200

-

-

-

200

-

500

-

500

-

Centrumgebied voorbereiding (MN)

9.911

-

1.629

48

971

-

3.097

-

4.214

-48

Fietspaden (MN)

1.553

373

1.181

312

131

22

131

22

111

18

Groen (MN)

15.363

1.797

7.307

2.572

1.643

-344

1.747

-

4.666

-431

Roadmap licht

3.200

-

2.588

-

-

-

-

-

612

-

Verlichting (MN)

4.704

51

1.975

95

1.794

-

511

-

423

-44

Wegen (MN)

57.488

11.855

22.916

7.694

17.250

2.855

13.931

879

3.390

427

Investeringen < 1 miljoen

1.036

-

333

-

240

-

-

-

463

-

Openbare ruimte (MN)

94.455

14.076

37.930

10.722

22.229

2.532

19.917

900

14.379

-78

Bushaltes (MN)

1.982

667

1.749

521

13

45

-

-39

221

141

Wegenstructuur Brainport Park

98.183

70.415

27.825

21.738

28.051

29.244

20.986

21.169

21.320

-1.736

HOV2

46.779

37.891

25.918

23.221

11.689

8.778

1.110

-640

8.062

6.532

Verkeersregelinstallatie

10.441

985

5.859

871

1.433

70

1.208

-

1.940

43

Investeringen < 1 miljoen

2.463

650

1.452

30

685

-

-

-

326

620

Verkeer (MN)

159.848

110.608

62.803

46.381

41.871

38.138

23.304

20.490

31.869

5.599

Totaal bestaande investeringen MN

254.303

124.684

100.733

57.103

64.100

40.670

43.221

21.390

46.248

5.521

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44