Begroting 2021

Paragrafen

3e. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

De opgaven van onze gemeente vragen om een passende bedrijfsvoering. Ontwikkelingen in de informatietechnologie en nieuwe, complexe wetgeving, vereisen dat onze organisatie wendbaar en van een kwalitatief hoog niveau is. De coronacrisis onderstreept de noodzaak van flexibiliteit en een optimale samenwerking, in welke vorm dan ook. We geven in 2021 zo goed als mogelijk vorm aan de nieuwe eisen voor onze werkomgeving, waarbij we ons ervan bewust zijn dat ontwikkelingen en de gevolgen daarvan niet altijd voorspelbaar zijn. In dit jaar ligt voor onze organisatie verder de nadruk op de digitale transformatie en de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. We verbeteren onze sturingsinformatie en zorgen voor een doorontwikkeling van onze financiële functie, zodat deze toekomstbestendig is. We opereren als één concern: organisatiebelang en het eindresultaat staan voorop.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44