Begroting 2021

Bijlagen

1. Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens per 1 januari

2019

2020

2021

Sociale structuur:

Aantal inwoners

231.633

234.401

236.440

Inwoners < 20

45.806

45.861

45.175

5Inwoners > 64 jaar

38.641

39.098

39.835

Inwoners 65 t/m 74 jaar

20.698

20.810

23.835

Inwoners 75-84 jaar

12.704

12.893

13.045

Inwoners 85 jaar e.o.

5.239

5.395

5.510

Aantal WW-uitkeringen

3.805

3.582

4.800

Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet1

        6.485

6.245

6.845

Fysieke structuur:

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.892

8.892

8.892

Lengte wegen (in km)

938

931

931

Aantal woningen

110.282

112.779

113.810

Aantal bewoners per woning

2.10

2.08

2.06

% huurwoning

53

54

54

% eigen woning

47

46

46

1   Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen’ als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44