Begroting 2021

Algemeen

Samenstelling van bestuur

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Eindhoven op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar.
Voor meer informatie over het bestuur, zie www.eindhoven.nl .

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44