Begroting 2021

Bijlagen

6. Risico's

Bij risico’s maken we onderscheid in externe risico’s, strategische risico’s en te voorkomen risico’s. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risico’s lichten we dit nader toe. De externe en strategische risico’s staan in  relatie tot het weerstandsvermogen. Deze risico’s kunnen leiden tot een  financiële tegenvaller van materiële betekenis die niet is afgedekt in de begroting. Te voorkomen risico’s (die zich regelmatig voordoen en veelal  goed meetbaar zijn) niet; hiervoor kunnen verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44