Begroting 2021

Taakvelden

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Vanwege de samenhang tussen taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en dit taakveld zijn alle de doelen, prestaties en indicatoren opgenomen onder taakveld 6.6.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44