Begroting 2021

Taakvelden

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

Dit betreft het saldo van alle lasten en baten in de meerjarenbegroting.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44