Begroting 2021

Taakvelden

0.10 Mutaties reserves

De mutaties (vermeerderingen en verminderingen) op dit taakveld worden op de bijbehorende taakvelden gepresenteerd. In bijlage 7 is een verloopoverzicht opgenomen van alle reserves.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44