Begroting 2021

Taakvelden

0.2 Burgerzaken

In 2021 richten we ons vooral op:

Versnelling digitalisering van de dienstverlening. Digitale dienstverlening moet het gemak en de efficiency vergroten. Het vergt ook een goede beveiliging van persoonsgegevens en andere gevoelige data die worden ingewisseld. Wij doen dit zonder de drempels te verhogen voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn.

Transformatie Burgerzaken. Naast de verdergaande digitalisering van de dienstverlening, gaat het om zaken als hogere eisen aan vakmanschap op het terrein van dienstverlening, identiteitsvaststelling en fraude.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44