Begroting 2021

0 Bestuur en ondersteuning

Bestuur en burgerzaken

 Bestuur en burgerzaken

Eindhoven is een levendige, zorgzame, inclusieve en veilige stad. Een niet-gepolariseerde stad. We koesteren verscheidenheid, we gaan uit van eigen kracht en samenredzaamheid. We hanteren het principe van brede welvaart als uitgangspunt en kader. We zorgen dat iedereen mee kan doen, kan werken en fijn kan wonen en leven in de verschillende buurten die onze stad rijk is. Brainport, met Eindhoven als kloppend hart, is een toptechnologieregio van wereldformaat. We leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie én aan de oplossing van belangrijke maatschappelijke opgaven zoals gezondheid, mobiliteit en duurzaamheid. Tot begin 2020 heeft Eindhoven er economisch gezien nog nooit zo goed voor gestaan. Ondertussen is Nederland en daarmee ook Eindhoven hard geraakt door de coronacrisis. Zeker is dat de gevolgen van de coronacrisis hun weerslag hebben op het brede mkb en in de economische, culturele en sociaal-maatschappelijke sectoren. De crisis verandert mogelijk veel in hoe we ondernemen, werken, studeren, sporten, reizen en wonen. Dat biedt ook kansen. Een slimme aanpak kan ervoor zorgen dat de economische weerbaarheid in de toekomst wordt versterkt. Brainport kan hier een voortrekker in zijn. Juist door de kennisintensieve maakindustrie, de sterke publiek-private samenwerking en de koppeling van kennis van markten aan industrialisering en maatschappelijke opgaven, kan Eindhoven het verschil maken en daarmee een boost geven aan het herstel van het economisch verdienvermogen van de regio en dat van Nederland.

Inwoners en ondernemers ervaren in hun dagelijks leven dat de (digitale) dienstverlening van organisaties steeds gemakkelijker en sneller is. Van gemeenten verwachten zij dezelfde servicegerichtheid bij de dienstverlening. Hierbij gaat het niet alleen over wat we leveren, maar ook hoe we onze diensten leveren en hoe we communiceren, waarbij we de menselijke maat niet vergeten. In de gemeente Eindhoven wordt deze klantgedreven dienstverlening steeds belangrijker. Het gaat niet alleen om houding en gedrag, techniek en processen, maar ook om een goede interne samenwerking. We bedienen inwoners en ondernemers zo goed mogelijk op het kanaal dat zij kiezen, vanuit het principe “online waar het kan en persoonlijk waar het moet”.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44