Begroting 2021

Taakvelden

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

In 2021 richten we ons vooral op:

Nieuwe contracten voor begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen 2022 gebaseerd op de nieuwe visie op de gemeentelijke opdrachtgeversrol en de inkoopstrategie (mono-multimodel).

Implementeren en monitoren van de nieuwe werkwijze rondom de basisdagbesteding.

Het volgen van de ontwikkelingen rondom de wetswijziging met betrekking tot resultaatgerichte financiering en de nieuwe Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal Domein.

Evalueren en zo nodig doorontwikkelen van de contracten voor mobiliteitshulpmiddelen.

Bestendigen van de ketensamenwerking tussen Stichting WIJeindhoven en het Servicebureau, waaronder de verduidelijking van de taakverdeling tussen tweede en eerste lijn.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44