Begroting 2021

Taakvelden

6.2 Wijkteams

In 2021 richten we ons vooral op:

Bestendigen van de ketensamenwerking tussen Stichting WIJeindhoven en het Servicebureau, en het verbeteren van de kwaliteit van de doorverwijzing.

Sturen op de resultaatafspraken: Stichting WIJeindhoven legt elk kwartaal verantwoording af aan de gemeente over de realisatie van de gemaakte resultaatafspraken.

Actief sturen op deze afspraken om de gezamenlijke doelen binnen het Sociaal Domein te behalen.

Opstellen van een gezamenlijke meerjarenopdracht tussen de gemeente en Stichting WIJeindhoven.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44