Begroting 2021

Taakvelden

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

De actuele stand van zaken met betrekking tot de vennootschapsbelastingplicht staat in bijlage 6 Risico's .

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44