Begroting 2021

Taakvelden

0.8 Overige baten en lasten

In dit taakveld zijn de overige baten en lasten ondergebracht die niet tot een specifiek taakveld behoren, zoals  het budget voor onvoorziene uitgaven en verrekeningen tussen sectoren voor het BTW Compensatiefonds (BCF). In dit taakveld is een structureel bedrag van € 227.000 opgenomen als algemeen dekkingsmiddel voor onvoorzien.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44