Begroting 2021

Taakvelden

5.2 Sportaccommodaties

In 2021 richten we ons vooral op:

Uitvoering van de herijkte sport- en beweegvisie en het sportakkoord (eind 2020 vast te stellen). De uitvoering hiervan sluit aan bij de uitvoering van het lokale sportakkoord.

Gunning nieuwbouw zwembad de Tongelreep

Gezamenlijke programmering sporthallen onderwijs: Het doel van deze gezamenlijke programmering is zo nog efficiënter gebruik van de accommodaties te bevorderen in aansluiting op de uitrol van het Integraal Huisvestings Plan (IHP).

Realisatie van het Urban Sport Park.

Monitoring effecten coronacrisis op sportinfrastructuur.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44