Begroting 2021

Programma's

6 Sociaal domein

BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 6 Sociaal domein zijn de volgende indicatoren voorgeschreven:

Indicator

peiljaar

NL

100.000-
300.000

Eindhoven

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

2019

792,1

871,2

1.035

Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

2018

1

1

1

Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

2018

7

8

8

Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)

2019

68,8

68,7

69,9

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

2018

2

2

2

Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners)

2019

373,9

443,1

446,8

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar)

2018

305,2

251,6

100,2

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2019

10,5

10,9

8,8

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2019

1,1

1,2

1,1

Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

2019

0,3

0,4

0,3

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners)

2019

630

663

610

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44