Begroting 2021

6 Sociaal domein

Jeugd

  Jeugd
Voor de kinderen en jongeren van Eindhoven werken we ook aan een verbetering van de ondersteuning door meer inzet op preventie, talentontwikkeling en laagdrempelige ondersteuning dichtbij de jongere of het kind zelf. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor het verloop van de vraag/behoefte in zowel de nulde, eerste als tweede lijn, omdat er mogelijk een veranderde behoefte optreedt door de coronacrisis. Hierbij hebben we ook aandacht voor de positieve vernieuwingen die de crisis heeft gebracht zoals digitale consultatie.
Op 1 januari 2021 lopen de huidige contracten voor tweedelijns ondersteuning af. Door de coronacrisis is besloten deze contracten met een jaar te verlengen. In 2021 vindt de uitgestelde aanbesteding plaats en bereiden wij ons voor op de nieuwe contracten per 2022. Daarnaast richten we ons op de doorontwikkeling van de regionale samenwerking op het gebied van jeugd. Vanuit de Norm voor Opdrachtgeverschap werken we aan de borging van verschillende zorgfuncties, zorgvuldige transformatie en vermindering van bureaucratie. Ook gaan we in 2021 aan de slag met bovenregionale expertisecentra. Dit is een aanvullende functie om de huidige expertteams in Brabant en Zeeland te versterken in hun taak om jeugd met complexe problematiek een passende plek te kunnen bieden.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44