Begroting 2021

6 Sociaal domein

Werk & Inkomen

  Werk en inkomen
Met ons arbeidsmarktbeleid helpen wij ondernemers en hun bedrijven en stimuleren we economische ontwikkelingen in onze regio om zo duurzame werkgelegenheid voor onze inwoners te creëren. We werken nauw samen met ketenpartners als Stichting WIJeindhoven en het Participatiebedrijf, zodat inwoners zonder werk zo snel mogelijk aan de slag kunnen of een traject krijgen om de stappen te zetten die nodig zijn om aan werk te komen.

Door de coronacrisis verliezen veel inwoners hun baan, vooral jongeren, flexkrachten en zzp'ers zijn kwetsbaar en hun bestaanszekerheid staat onder druk. Samen met onze partners zetten we alles-op-alles om mensen die werkloos dreigen te raken te ondersteunen of te begeleiden naar ander werk omdat het naast inkomen belangrijk is voor hun geluk. Onze inzet is daarbij gericht op het voorkomen van uitkeringsafhankelijkheid.

De bijstand is een vangnet voor inwoners. We bieden bijstandsgerechtigden bestaanszekerheid omdat we het belangrijk vinden dat we er zijn voor onze inwoners. We zetten alles op alles om ze aan een betaalde baan te helpen. Het is belangrijk dat iedereen meedoet. We verbeteren onze dienstverlening in de keten van Werk en Inkomen en stimuleren dat mensen stappen kunnen zetten richting betaald werk. Voor de mensen die uitstromen naar een flexibele baan of in deeltijd gaan werken, onderzoeken we de mogelijkheden om de overgang van uitkering naar werk eenvoudig te houden en bieden we goede nazorg gericht op duurzaam werk. We kijken naar een vangnet als de stap naar werk niet lukt.

Naast bijstand en inkomensvoorzieningen, ondersteunen we inwoners met financiële problemen door middel van armoede en schuldenbeleid. Als gevolg van corona verwachten we een stijging van het aantal inwoners dat een beroep doet op ondersteuning. Vorig jaar hebben we het Beleidsplan Armoede en Schulden vormgegeven, gericht op een betere en snellere ondersteuning van inwoners met financiële problemen. We investeren in 2021 en verder extra middelen om uitvoering te geven aan dit beleidsplan én te kunnen voorzien in de toegenomen ondersteuningsbehoefte als gevolg van corona.

Bij de vaststelling van het nieuwe beleidsplan armoede en schulden zijn extra investeringen van € 0,5 miljoen in 2021 en 2022 gevraagd voor kwaliteitsverbetering. Een kwaliteitsimpuls die noodzakelijk is voor onze dienstverlening, om de primaire processen rondom schuldhulpverlening met Stichting WIJeindhoven en Werkplaats Financiën XL te verbeteren. Door efficiënter en effectiever te werken, zijn inwoners met relatief kleine schulden eerder in beeld en worden complexe schuldsituaties vaker voorkomen. Aanvullend wordt ten behoeve van activiteiten voor de lange termijn ontwikkeling in 2021 en in 2022 € 0,5 miljoen geïnvesteerd. Noodzakelijk nu we door Corona verwachten dat de armoede en het aantal vragen om schuldhulp gaan toenemen. Denkt u bij deze extra investeringen aan bijvoorbeeld het opstellen en uitvoeren van een publiek-private agenda van de stad en het doen van data- en beleidsonderzoek. Hiermee kunnen we o.a. investeren in het ontwikkelen van een drempelloze keten en het onderzoeken van een vaste lastenpakket. Daarmee komen we in totaal op een extra investering van € 1 miljoen voor armoede en schulden, waardoor inwoners eerder, beter en sneller geholpen kunnen worden.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44