Begroting 2021

Taakvelden

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

In 2021 richten we ons vooral op:

Versterken van de drie grote groene wiggen: we starten samen met partners met de inrichtingsmaatregelen van Inrichtingsplan Genneper Parken (onder andere stroomgebied Warmbeek/Tongelreep, gericht op klimaatadaptatie, natuurontwikkeling en beleefbaarheid). We doen ingrepen ter versterking van de recreatieve structuur en vergroening in De Karpen/Dommelpark. In het Groene Raamwerk van EHV-NW starten we met de aanleg van ecologische verbinding Ekkersrijt. We ontwikkelen recreatieve fietsroutes en voeren het landschapsplan Funnel uit. Door branding en promotie (onder andere bij de Landschapstriënnale) nodigen we partijen uit om te investeren in het landschap.

Vergroenen van de binnenstad: we gaan verder met het vergroenen van de binnenstad met een aantal kleinere gevelprojecten. In het kernwinkelgebied starten we met het vergroenen van het Stratumseind (inclusief bomen) en de Rechtestraat. Ook starten we met de aanleg van het Victoriapark.

Meer groen in groenarme wijken: we vergroenen de groenarme wijken stapsgewijs door bij onderhoudsprojecten, inwonersinitiatieven, herinrichtingen, functiewijzigingen of verkoop van kavels in te zetten op uitbreiding van het groen.

Natuurnetwerk Brabant: We starten met de realisatie van de eerste 50ha natuurnetwerk via het Bod B5.

Beleidsactualisaties taakveld Groen en Recreatie: we brengen het groenbeleid en de groenregelgeving (zo nodig geactualiseerd) onder paraplu van omgevingswet en voor de begroting 2022 actualiseren we de doelenboom en de indicatoren.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44