Begroting 2021

Taakvelden

5.5 Cultureel erfgoed

In 2021 richten we ons vooral op:

Inzetten op de transformatie en hergebruik van waardevolle bebouwing en structuren boven sloop. Goede voorbeelden zijn het VdMA-terrein en het Campina-terrein.

Herijking van het erfgoedbeleid en het voorbereiden van de overgang van de erfgoedverordening naar het omgevingsplan.

Afronden van monumentenpocedures van de wederopbouwperiode en starten met de inventarisatie naar potentiële monumenten uit de periode na 1965.

Verdwenen erfgoed zichtbaar maken in de openbare ruimte van de stad, waarbij bijvoorbeeld archeologische vondsten als inspiratiebron kunnen dienen.

Stimuleren van kwalitatieve verbetering van historische panden in het centrum van de stad waaronder panden aan de Demer.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44