Begroting 2021

Taakvelden

0.62 OZB niet-woningen

Dit betreft de waardebepaling van niet-woningen voor de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de heffing en inning van gemeentelijke onroerende zaakbelastingen niet-woningen.

In 2021 richten we ons vooral op:

Wegwerken van achterstanden in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) inclusief de structurele borging van kwaliteitsverbeteringen.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44