Begroting 2021

0 Bestuur en ondersteuning

Lokale lasten en belastingen

  Lokale lasten en belastingen

Voor de woonlasten hanteren we het gemiddelde van de G40 als uitgangspunt. In 2021 bedragen de gemiddelde woonlasten voor een gezin in Eindhoven € 756. Een nadere toelichting staat in de paragraaf 3a Lokale heffingen .

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44