Begroting 2021

Taakvelden

0.61 OZB woningen

Dit betreft de kosten voor de waardebepaling van woningen voor de wet Waardering Onroerende Zaken en de baten vanuit de heffing en inning van gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen woningen.

In 2021 richten we ons vooral op:

Wegwerken van achterstanden in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) inclusief de structurele borging van kwaliteitsverbeteringen.

Omschakelen van waarderen op basis van gebruiksoppervlakte: vanuit een wettelijke verplichting is Eindhoven verplicht om per 2021 woningen niet meer te waarderen op basis van inhoud maar op basis van gebruikersoppervlakte. Om deze reden moeten we alle woningen herberekenen naar gebruiksoppervlakte voor de beschikkingen van 2022.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44