Begroting 2021

3 Economie

Economie

3.1 Economische ontwikkeling                            
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  
3.4 Economische promotie                                 

Economische groei is geen doel op zich, maar loopt op met het welzijn en de welvaart van onze samenleving. Al onze inwoners - zowel hoog als laag opgeleid - moeten het succes van Brainport Eindhoven kunnen voelen. Dit zijn we de afgelopen jaren brede welvaart gaan noemen. We werken hiervoor nauw samen met de ons omliggende gemeenten binnen de Metropoolregio en bekijken hoe we onze bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) nóg beter kunnen aansluiten op economische ontwikkelingen.

In het algemeen blijven we werken aan een minder conjunctuurgevoelige economische groei door het werven van nieuwe en uitbreiding van bestaande bedrijvigheid buiten de speerpuntsectoren. Bij de dienstverlening om mensen aan werk te helpen, staat de vraag van de ondernemer centraal. Met onderwijs dat goed aansluit op een flexibele -en veerkrachtige arbeidsmarkt kan een zo groot mogelijk deel van de Eindhovense beroepsbevolking  bijdragen aan een inclusieve maatschappij. Verder spannen we ons in om te zorgen dat inwoners en startende bedrijven (tech startups en startups) optimaal profiteren van het huidige economische succes.
We versterken het vestigingsklimaat en trekken nieuwe bedrijven aan. Daar hebben we goede bedrijventerreinen en werklocaties voor nodig. We maken de (binnen)stad aantrekkelijker met een horeca- en winkelaanbod dat past bij de marktontwikkelingen en onze stad onderscheidt van anderen. Onze stad wordt steeds internationaler en de (kennis)werkers en hun gezinnen kiezen ervoor om in Eindhoven te blijven wonen. Het Holland Expat Center South zorgt ervoor dat zij zich zoveel mogelijk thuis voelen en mee gaan doen in onze samenleving. De verbinding met onze cultuur- en sportvoorzieningen, met het onderwijs en met allerlei dagelijkse zaken is daarbij van belang.

Voor kennis gedreven maakindustrie (hightech) en design is de regio Eindhoven een wereldspeler door onze bedrijven en kennisinstellingen. In dit unieke ecosysteem (Brainport Eindhoven is één van de drie economische motoren (mainports) van Nederland) ontwikkelen we oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals gezondheid, mobiliteit en energie. Het succes van Brainport zorgt voor veel werkgelegenheid op alle niveaus in Eindhoven en de regio. Niet alleen in de hightech maakindustrie, ook bij toeleveranciers, dienstverlening, horeca, de culturele sector en de detailhandel. Economische groei gaat niet vanzelf. Daar moeten we samen met het bedrijfsleven op blijven investeren. Door actuele mondiale ontwikkelingen (globalisering / digitalisering, etc.), en de coronacrisis, staat de economie onder druk. In 2021 gaan we hier samen met onze Triple helix partners mee aan de slag, onder andere met een Taskforce Werk die in september 2020 is gestart.

De hightech bedrijven die onze stad en regio bijzonder maken, zijn te vinden in de zogenaamde ‘speerpuntsectoren’, zoals benoemd in de visie van Brainport Eindhoven: high tech systemen & materialen, food & technology, automotive, lifetech & health en design. We focussen ons in de triple helix-samenwerking met bedrijven en instellingen op deze sectoren. Vanuit de gemeente Eindhoven versterken we de basis van onze economische ontwikkeling via werklocaties (inzet op doorontwikkeling van BIC, Flight Forum, Knoop XL en de binnenstad), de arbeidsmarkt, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, digitalisering, het brede MKB en onze dienstverlening. Voor het MKB werken we een specifiek plan uit, waar de MKB deal met het ministerie van EZK onderdeel van uitmaakt en hier een extra impuls aan geeft.

Bij een optimaal vestigingsklimaat horen belangrijke voorzieningen en een aantrekkelijke en diverse binnenstad. Kunst, cultuur, design, evenementen, sport, onderwijs en recreatie dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor inwoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent. De inzet op deze ‘zachtere’ factoren, zorgen voor een impuls voor de stad. Juist deze sectoren, en de horeca en retail zijn hard geraakt door de coronacrisis. We spannen ons in om deze sectoren, die zo belangrijk zijn voor het economisch succes van deze regio, zoveel mogelijk overeind te houden.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44