Begroting 2021

Taakvelden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Tot dit taakveld behoren gebouwen en gronden die passen in de verwachte gemeentelijke bebouwingsuitbreiding, maar er is nog geen grondexploitatiebegroting voor gestart.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44