Begroting 2021

Programma's

0 Bestuur en ondersteuning

Indicator

Eindhoven  2021

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

8,6

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

7,9

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

€ 935

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen )

11%

Overhead (% van totale lasten)

8,8%

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44