Begroting 2021

Taakvelden

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

In 2021 richten we ons vooral op:

Uitvoering Cultuurbrief 2021-2024 door Stichting Cultuur Eindhoven.

Uitwerking Atelierbeleid en makerspaces.

Faciliteren van de opstart van een futurelab in Eindhoven.

Monitoring van de gesubsidieerde instellingen van met name de Eindhovense Basis naar aanleiding van de effecten van de coronamaatregelen.

Monitoring van de ontwikkeling van het Eindhoven Museum naar het museumpark VONK.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44