Begroting 2021

Programma's

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening zijn de volgende indicatoren voorgeschreven:

Indicator

peiljaar

NL

100.000-
300.000

Eindhoven

Gemiddelde WOZ waarde (duizend euro)

2019

248

218

245

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

2019

9,2

9,7

16,8

Demografische druk (%)

2020

70

63,4

56,8

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in Euro's)

2020

700

701

639

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in Euro's)

2020

773

771

721

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44