Begroting 2021

Taakvelden

6.3 Inkomensregelingen

In 2021 richten we ons vooral op:

Het verder verbeteren van onze ketenaanpak werk en inkomen, waaronder de interventies naar werk.

De dienstverlening aan onze bijstandsgerechtigden verbeteren, ook in de overgang van bijstand naar werk.

Meer inwoners zijn structureel uit de armoede.

Alle inwoners kunnen in de samenleving meedoen, ook inwoners met een laag inkomen.

Voorkomen dat inwoners in financiële problemen komen.

Meer inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en snel passende hulp bieden.

Meer inwoners met schulden vinden en hen snel passende hulp bieden.

Meer inwoners zijn duurzaam schuldenvrij.

Bewindvoering wordt ingezet voor de inwoner die het nodig heeft.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44