Begroting 2021

Taakvelden

5.1 Sportbeleid en activering

In 2021 richten we ons vooral op:

Het vitaal houden van de sport- en beweegaanbieders in onze stad in (de nasleep van) de coronacrisis.

Uitvoering van de herijkte sport- en beweegvisie (eind 2020 vast te stellen).

Uitvoering geven het Lokale Sportakkoord: Uitvoering geven aan het Lokale Sportakkoord: Begin 2021 wordt dit akkoord ondertekend. Dit akkoord wordt uitgewerkt en vertaald naar projecten, interventies en activiteiten die in 2021 worden uitgerold in samenwerking met de verschillende partijen in de stad.

Doorgaan met het actief matchen van vraag en aanbod op het gebied van sporten en bewegen.

Het concretiseren van de samenwerking tussen sociaal en ruimtelijk domein bij de integrale gezondheidsaanpak. Bij dit programma wordt sport onder andere als middel  ingezet om een gezonde levensstijl te bevorderen. Dit programma wordt ingericht op  basis van de uitgangspunten van "positieve gezondheid".

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44