Begroting 2021

Taakvelden

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

We voeren de gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging uit: begraafplaatsen en crematoria,
lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden), baten voor begraafplaatsrechten en afkoopsommen
grafrechten.

In 2021 richten we ons vooral op:

  •

Continuering van het bestaande beleid en de bestaande werkwijze.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44