Begroting 2021

Programma's

1 Veiligheid

BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 1 Veiligheid zijn de volgende indicatoren voorgeschreven:

Indicator

peiljaar

NL

100.000-
300.000

Eindhoven

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren)

2019

132

151

156

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

2018

2,2

3,3

5,0

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

2018

4,9

5,9

8,3

Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

2018

2,5

2,9

3,9

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)

2018

5,8

6,9

9,3

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44