Begroting 2021

Programma's

3 Economie

BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 3 Economie zijn de volgende indicatoren voorgeschreven:

Indicator

peiljaar

NL

100.000-
300.000

Eindhoven

Functiemenging (%)

2019

53,2

56,2

59,8

Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

2019

151,6

139,6

143,4

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44