Begroting 2021

Taakvelden

7.3 Afval

In 2021 richten we ons vooral op:

Uitvoeren van het plan van aanpak bijzet (2019). Verbeteren aanbiedingsgedrag, verminderen van het aantal klachten over bijzet, inzetten van bestuurlijke boete.

Uitvoeren van het (in 2020 vastgestelde) Plan B om de hoeveelheid restafval te reduceren, en daarmee de verbrandingskosten te reduceren.

Het planmatig monitoren en rapporteren van de uitvoeringspraktijk van de afvalinzameling in de stad.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44