Begroting 2021

Programma's

4 Onderwijs

BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 4 Onderwijs zijn de volgende indicatoren voorgeschreven:

Indicator

peiljaar

NL

100.000-
300.000

Eindhoven

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

2018

1,9

2,4

1,1

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

2018

23

23

10

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

2018

1,9

2,3

2,8

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44