Begroting 2021

Taakvelden

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

In 2021 richten we ons vooral op:

Optimalisering van gecoördineerd contractmanagement van de vijf jeugdzorgregio’s in Brabant, voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit als logische opvolging van de gezamenlijke aanbesteding die de regio’s doorliepen. Deze optimalisering moet vooral iets opleveren in professionalisering van de relatie opdrachtnemer-opdrachtgever en in de generieke transformatiedoelstellingen, waaronder de samenwerking met de wijkteams en de inzet van tweedelijns jeugdhulp door de gezinsvoogdij.

Vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen, waarbij zowel regionale initiatieven als landelijke ontwikkeling (mogelijke stelselwijziging) ruimte krijgen. De vereenvoudiging moet vooral leiden tot een meer klantvriendelijke en effectieve bemoeienis van onder andere de gezinsvoogdij en jeugdreclassering.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44