Begroting 2021

Taakvelden

7.1 Volksgezondheid

Met het oog op het rapport en programma Juiste Zorg op de Juiste Plek is het belangrijk om te investeren in gezondheid en preventie. De coronacrisis heeft het belang van gezondheid (en integraal gezondheidsbeleid) opnieuw op de kaart gezet. Bovendien is er ook op het gebied van gezondheid sprake van toenemende ongelijkheid en worden verschillen in gezondheid en levensverwachting tussen inwoners steeds groter. Om de ongewenste gezondheidstrends om te buigen is een integrale, programmatische aanpak noodzakelijk; gericht op leefstijlfactoren en de sociale en fysieke leefomgeving. Dit vraagt om integraal preventief gezondheidsbeleid, samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie (ruimtelijk domein, sociaal, cultuur en sport) en met de GGD, zorgverzekeraars en de partners in de stad, zoals Coöperatie Slimmer Leven (Brainport Health), Brainport Foundation. Om tot preventief gezondheidsbeleid en een integrale aanpak te komen, wordt voorgesteld in 2021 en 2022 € 0,75 miljoen te investeren.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44