Begroting 2021

Programma's

7 Volksgezondheid en milieu

BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 7 Volksgezondheid en milieu zijn de volgende indicatoren voorgeschreven:

Indicator

peiljaar

NL

100.000-
300.000

Eindhoven

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

2018

172

176

203

Hernieuwbare elektriciteit (%)

2018

18,5

8,3

3,8

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44