Begroting 2021

Bijlagen

7. Reserves en voorzieningen

Meerjarig verloop reserves per categorie

(x € 1.000)

Jaartal

Stand
1-1

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Stand
31-12

Algemene reserve

jaarrekening

2016

87.545

3.135

-9.303

15.856

97.233

jaarrekening

2017

97.233

11.279

-17.658

-19.641

71.213

jaarrekening

2018

71.213

1.869

-14.871

-2.753

55.458

jaarrekening

2019

55.458

2.930

-29.952

71.594

100.030

begroting

2021

128.031

-

-20.528

-

107.503

Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie

jaarrekening

2016

56.573

17.636

-25.964

-

48.245

jaarrekening

2017

48.245

27.586

-38.178

-

37.653

jaarrekening

2018

35.797

23.920

-24.683

-

35.034

jaarrekening

2019

35.034

22.777

-21.160

-

36.651

begroting

2021

31.357

6.032

-2.329

-

35.060

Bestemmingsreserves met egalisatiefunctie

jaarrekening

2016

68.612

37.424

-57.000

-

49.036

jaarrekening

2017

49.036

56.392

-45.195

-

60.234

jaarrekening

2018

60.234

31.510

-14.884

-

76.859

jaarrekening

2019

78.293

55.015

-28.246

-

105.062

begroting

2021

114.215

4.607

-6.030

-

112.792

Bestemmingsreserves tbv risicodekking

jaarrekening

2016

10.082

2.001

-2.175

-

9.908

jaarrekening

2017

9.908

2.963

-756

-

12.115

jaarrekening

2018

12.115

432

-2.197

-

10.350

jaarrekening

2019

10.350

2.078

-4.455

-

7.973

begroting

2021

6.865

433

-

-

7.298

Totaal

jaarrekening

2016

222.813

60.196

-94.441

15.856

204.423

jaarrekening

2017

204.423

98.220

-101.787

-19.641

181.214

jaarrekening

2018

179.358

57.731

-56.635

-2.753

177.702

jaarrekening

2019

179.135

82.800

-83.813

71.594

249.716

begroting

2021

280.468

11.072

-28.887

-

262.653

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44